PROJECTE

Concurs Restringit Conjut Residencial

ANY

2008

REF

0844-ora

LA PROPOSTA DE “PRIVILEGI RESIDENCIAL” NEIX DE LA INQUIETUD DE DOTAR ELS HABITATGES DE LA URBANITZACIÓ D’UNES CONDICIONS OPTIMES D’ASSOLELLAMENT, VISTES, RELACIÓ AMB L’ESPAI PRIVAT COMUNITARI, IMPLANTACIÓ AL LLOC I CREACIÓ DE L’ESPAI PRIVAT COMUNITARI AMPLI I AMB UNES CONDICIONS TOPOGRÀFIQUES I D’ENTORN D’ALT NIVELL. ES TRACTA D’UN SOLAR DIFICIL JA QUE EL TERRENY I LA PENDENT D’AQUEST CAU EN SENTIT LLEVANT, EL NUCLI VELL DE VILA I LA POBLACIO D’ENCAMP, ES SITUEN AL NORD DEL TERRENY I LA BONA ORIENTACIÓ I LES VISTES AL ROC D’ORALS, ES SITUEN A LA CARA SUD. S’HA RESPECTAT L’ORGANITZACIÓ DE LA SECCIO VIARIA DETERMINADA EN LA INFORMACIO DEL CONCURS DE MANERA QUE EL VIAL DEL CAMI ANTIC D’ESCALDES QUEDA ADOSSAT AL SOLAR AMB UNA AMPLADA DE 5 M. A NIVELL DE PLATAFORMES, ES PROPOSEN UNICAMENT TRES GRANS PLATAFORMES QUE ORGANITZEN TOT L’AMBIT D’AQUESTA MANERA ELS ACCESSOS PEATONALS SON PRACTICAMENT A PEU PLA I DELS ACCESSOS RODATS ALS APARCAMENTS, UN ES A PEU PLA DES DEL NOU VIAL PROPOSAT PER AL SECTOR I L’ALTRE TE UNA RAMPA AMB UNA PENDENT APROXIMADA DEL 15%. LA PLATAFORMA DE LA COTA 1.290,00 ES LA QUE ENS MARCA LES ALTRES DUES. LA PLATAFORMA DE LA COTA 1.287,15 CORRESPON A UN NIVELL INFERIOR A LES PLANTES BAIXES DE MANERA QUE L’ESPAI LLIURE QUE S’HI DESENVOLUPA GAUDEIX DE SOL I VISTES I NO INTERFEREIX NI EN LES VISUALS NI EN EL CONFORT I PRIVACITAT DE LES PLANTES BAIXES SUPERIORS. L’ORGANITZACIÓ DELS EDIFICIS PARTEIX D’UNA PREMISA BÀSICA QUE ES EL RESPECTE PEL LLOC I PER L’ENTORN INMEDIAT. ES PROJECTEN TRES EDIFICIS QUE SON ALHORA UNA MACLA DE DOS EDIFICIS CADASCUN. AQUESTS TRES EDIFICIS PRINCIPALS ES TRENQUEN I ES RETRANQUEGEN, AMB LA QUAL COSA S’ADAPTEN ALS LIMITS NORD-EST I SUD DEL SOLAR. LA SEVA SITUACIO EN EL PLANOL D’EMPLAÇAMENT S’ACABA LLEGINT COM UNA ORDENACIÓ QUE ES CONTINUACIO DE LA IMPLANTACIO DE HABITATGE DEL SOLAR VEI. D’AQUESTA MANERA, S’ACONSEGUEIX LA CREACIÓ D’UN ESPAI LLIURE PRIVAT QUE ES CONTINUACIO NATURAL DEL CONTIGU I QUE S’ORGANITZA EN BANCADES A L’IGUAL QUE ELS EDIFICIS, AMB TOT EL QUE AIXO SUPOSA. AMB AQUESTA ORGANITZACIO DELS EDIFICIS S’HA ACONSEGUIT QUE CAP EDIFICI TAPI DIRECTAMENT L’EDIFICI VEI NI CAUSI CAP IMPACTE RESPECTE ELS EDIFICIS EXISTENTS. CADA UNITAT DE VIVENDA DE CADA BLOC TE UNES VISUALS IL•LIMITADES QUAN AFRONTA A EST, UNES VISUALS IMPORTANTS A L’ESPAI LLIURE, AL ROC D’ORALS I A L’OPTIM ASSOLELLAMENT QUAN AFRONTA A SUD-EST I VISUALS TAMBE A L’ESPAI LLIURE I AL NUCLI VELL DE VILA QUAN AFRONTEN A NORD EST. S’HAN TINGUT EN COMPTE LES CONDICIONS ESTETIQUES D’ENTORN PER ACONSEGUIR UNA MILLOR IMPLANTACIÓ I INTERRELACIO DEL NOU CONJUNT EDIFICAT AMB EL CONJUNT EDIFICAT D’AQUESTA VESSANT DE MUNTANYA. S’HAN PLANTEJAT LA TOTALITAT DELS CARENERS DELS EDIFICIS PERPENDICULARMENT A LA PENDENT DEL TERENY, COM ES TIPIC DE LES ZONES EN PENDENT I AMES A MES S’HAN TINGUT EN COMPTE L’ORGANITZACIO DELS CARENERS EN LES DISTRIBUCIONS INTERIORS D’AQUESTS HABITATGES DE MANERA QUE LES LLOSES DE COBERTA PODEN PERFECTAMENT SER ELS ACABATS DE LES ESTANCES SENSE NECESSITAT D’AMAGAR LES PENDENTS DE COBERTA DES DE L’INTERIOR. AQUESTA ORGANITZACIO DONA PEU A UN ALÇAT DESENVOLUPAT DE L’ACTUACIÓ UN TOTA LA FAÇANA EST ES UNA SUMA DE PETITES COBERTES A DUES AIGÜES QUE CONFORMA UNA GRAN FAÇANA RETRANQUEJADA I AMB JOCS D’OMBRES QUE FAN MES HARMONICA AQUESTA COMPOSICIO.