Avís Legal


Titularitat de la web

URBANISME I ENGINYERIA GURRERA I ASSOCIATS SLP
Carrer del Carme 12, 3r-2a
25700 LA SEU D’URGELL

E-mail:urbeg@urbeg.cat
Tel.:973360582
Fax: 973 360174

Inscrita al Registre Mercantil de Lleida.Volum 737, Foli 190, full núm L-14.083, NIF: B-25496449.
La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva darrera actualització i ha d’ésser considerada com una informació introductòria per a l’usuari, relativa als serveis, productes i a altres informacions que contenen aquestes pàgines. L’usuari pot confirmar la data d’actualització de qualsevol informació, si ho sol•licita, mitjançant la bústia de correu electrònic que té a la seva disposició en la aquesta mateixa web.
URBEG SLP rebutja la responsabilitat que es deriva de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan desitgi, a esborrar-los, limitar-los o impedir l’accés a aquests, de forma temporal o definitiva.
URBEG SLP rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per URBEG SLP. o no publicada en nom seu. De forma especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links), amb les pàgines web de URBEG SLP. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordenadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per la utilització de versions no actualitzades d’aquest.
La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es realitzi sense l’autorització de URBEG SLP., és una infracció que castiga la legislació vigent.