PROJECTE

Estació Depuradora d'Aigües Residuals de les Borges Blanques (les Garrigues)

ANY

1992-1993

REF

9200-ebb

L'EDAR de les Borges Blanques depura les aigües residuals amb un sistema biològic mitjaçant un llacunatge airejat per a un cabal mig de de 3.840 m3/dia, que representa una població equivalent de 9.600 habitants. El disseny d'aquesta tecnologia permet integrar la planta en el seu entorn i aconseguir elevats rendiments amb un baix cost de manteniment.