PROJECTE

Tractament biològic de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Solsona

ANY

2008-2009

REF

0731-sol

L'EDAR de Solsona realitza el tractament de les aigües residuals mitjançant un sistema biològic amb tecnologia d’aireació prolongada amb difusors de bombolla fina, amb procés de nitrificació-desnitrificació. Està dissenyada per tractar un cabal mig diari de 6.275 m3/dia i depura les aigües residuals dels nuclis de Solsona i el Pi de Sant Just, així com dels poligons industrials de Solsona i Olius, totalitzant una población servida de 16.260 habitants i una població equivalent de 25.100 habitants equivalents.