PROJECTE

Projecte d'urbanització del Pla Parcial SUR-21 de Lleida

ANY

2006

REF

0308-ppl

Projecte d'urbanització del Pla Parcial SUR-21 de la Bordeta Sur de Lleida